28/02/202416:35

Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού-Αλφειού: Συνεδριάζει το ΔΣ του Οργανισμού την Παρασκευή 01 Μαρτίου στα γραφεία του στον Πύργο- Τα θέματα

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 4η/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 1 Μαρτίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Έγκριση πρακτικού Νο 1/2024 επιτροπής διαγωνισμού του Οργανισμού για την ανάθεση επισκευής (περιέλιξη) κινητήρων των αρδευτικών αντλιοστασίων για το έτος 2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 2ο:Έγκριση πρακτικού Νο 2/2024 επιτροπής διαγωνισμού του Οργανισμού για την ανάθεση επισκευής αντλιών των αρδευτικών αντλιοστασίων για το έτος 2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο:Έγκριση 1ης επανάληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2024 για την ανάθεση επισκευής αντλιών των αρδευτικών αντλιοστασίων για το έτος 2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 4ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής μίας (1) αντλίας, για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του στραγγιστικού  αντλιοστασίου Β1-Λεχαινών, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 5ο:Έγκριση απόφασης Προέδρου για την απευθείας ανάθεση επισκευής του μηχανήματος έργου (τσάπα), λόγω του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 6ο:Λήψη απόφασης μισθολογικής ωρίμανσης υπαλλήλων του Οργανισμού. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 7ο:Ενημέρωση για οφειλές στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.». (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 8ο:Έγκριση πληρωμής δαπανών.  (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 9ο:Άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, προκειμένου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, να κληθεί ο αναπληρωτής σας.


Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα