24/01/202417:28

Γ.Ο.Ε.Β Πηνειού-Αλφειού: Συνεδριάζει το ΔΣ του Οργανισμού την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στα γραφεία του στον Πύργο- Τα θέματα

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 2η/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 26 Ιανουαρίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Λήψη απόφασης συναίνεσης ένταξης εργασιών αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών αντλιοστασίων περιοχής Α΄ Τ.Ο.Ε.Β. Πύργου στην αίτηση στήριξης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών, Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου και των  Αντλιοστασίων του Α’ ΤΟΕΒ Πύργου» στην δράση 4.3.1 – Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 2ο:Λήψη απόφασης συναίνεσης ένταξης εργασιών αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών αντλιοστασίων περιοχής Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου, στην αίτηση στήριξης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών, Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου και των  Αντλιοστασίων του Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου», στη δράση 4.3.1 – Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 3ο:Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 4ο:  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των απαραίτητων θέσεων και ειδικοτήτων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών  λειτουργίας του Οργανισμού κατά το έτος 2024. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 5ο:  Άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα