30/05/202421:06

ΓΕΛ Πελοπίου: Με επιτυχία η συμμετοχή του στο έργο συναισθηματικής νοημοσύνης EduCardia- Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το ΓΕΛ Πελοπίου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο έργο συναισθηματικής νοημοσύνης EduCardia, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το έργο εκτελείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συντονίζεται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής – NETMODE. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Σουτσεάβα και το RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar) που αποτελεί φορέα ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη συναισθηματική εκπαίδευση μαθητών.

Σκοπός του έργου αποτελεί η εκτίμηση των συναισθηματικών χαρακτηριστικών και του κλίματος συνεργατικότητας των μαθητών/-τριών, εντός της τάξης, με επιμέρους στόχο τη βελτίωση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, όπως η αυτογνωσία, η αυτοέκφραση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία και η συνεργασία.

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων έγινε με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, με παράλληλη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, ειδικά σχεδιασμένες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους μέσω τακτικής άσκησης. Η εκτίμηση της συναισθηματικής εκπαίδευσης και η αποτύπωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε με την επαναξιολόγηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών στο τέλος του έργου.

Στο σχολείο, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη υποστήριξη των εκπαιδευτικών κας Ευγενίας Καλογέρου, κας Βασιλικής Μπίτσικα, κ. Ασημάκη Κούτσιου και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο Διευθυντής κ. Γιώργος Μπίρμπας, ο Υποδιευθυντής κ. Στυλιανός Γιαννακέας και ο Σύλλογος των Καθηγητών του Γενικού Λυκείου Πελοπίουεκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την υποστήριξη και την καθοδήγηση που παρείχαν και σκοπεύουν να συμμετέχουν εκ νέου την επόμενη σχολική χρονιά στο παρόν έργο. Παραμένουν δε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ψυχικής ανθεκτικότητας, των ακαδημαϊκών επιδόσεων και στη γενικότερη πρόοδο και ευημερία των μαθητών/-τριών του, με την πεποίθηση πως το σχολείο είναι μέρος καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα