09/07/202410:41

ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού: Συνεδριάζει την Πέμπτη 11/7 το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 10η/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 11 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Δελλής Γεώργιος, εξωτερικός λογιστής κ. Μητράκος Νικόλαος)
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για την πορεία της αρδευτικής περιόδου και την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του εγγειοβελτιωτικού έργου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση λογιστικής υποστήριξης του Οργανισμού για το έτος 2024, λόγω του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.(Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 5ο: Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αριθμόν 346/2006 απόφαση του Εφετείου Πατρών. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός ενεργειών για τη δρομολόγηση έργων και εργασιών στραγγιστικής προστασίας του εγγειοβελτιωτικού έργου αρμοδιότητας του Οργανισμού, με στόχο την αποτροπή εμφάνισής τους και τη μείωση των επιπτώσεών τους ενόψει της χειμερινής περιόδου. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 7ο: Έγκριση πληρωμής δαπανών. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 8ο: Άλλα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα