27/01/202120:50

Γράφει ο Γιάννης Βαρελάς, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου: “Η νευραλγική θέση του Γενικού Γραμματέα, για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων”

“Η νευραλγική θέση του Γενικού Γραμματέα, για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων”
Γράφει ο Γιάννης Βαρελάς, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου
Μια σαφώς “νευραλγική” θέση, μέσα στο ευρύτερο οργανόγραμμα κάθε Δήμου, αφού αφορά το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του, είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα.
Με καίριο σκοπό ώστε οι Υπηρεσίες να καθίστανται λειτουργικές, ευέλικτες και ουσιαστικές, ως προς το κεντρικό ζητούμενο που είναι η πάντα εξυπηρέτηση των δημοτών.
Πρόκειται ουσιαστικά για πρόσωπο σαφούς εμπιστοσύνης του Δημάρχου, που έχοντας ως κύριο καθήκον το συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου, τον υποστηρίζει στα διοικητικά του καθήκοντα και ταυτόχρονα αποφορτίζει τους Αιρετούς από έναν τεράστιο όγκο καθημερινών διοικητικών ζητημάτων, αλλά και από την υπογραφή όγκου εγγράφων.
Ο Γενικός Γραμματέας, έχει ακόμα, μεταξύ άλλων:
– Μέριμνα για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που πρόκειται να συζητηθούν ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά,
– παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων, οφείλει να ενεργεί για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού με συνέπεια την απαιτούμενη αποτελεσματική δράση και προσαρμογή της λειτουργίας στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας,
– υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων,
– διασφαλίζει ενιαίες διαδικασίες, μεθόδους και έντυπα εκτέλεσης του έργου των δημοτικών Υπηρεσιών, και άλλα σχετικά.
Στα πλαίσια του τομέα του, ο Γεν. Γραμματέας χρειάζεται να έχει σειρά επαφών με υπουργεία, με κεντρικούς φορείς, καθώς και με άλλους Δήμους.
Με συμμετοχή και σε ευρύτερα φόρουμ, όπως το Πανελλήνιο συνέδριο των Γενικών Γραμματέων των Δήμων όλης της χώρας και όπως οι συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιούν οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων της Περιφέρειας. Με θέματα όπως, αυτά του ευρύτερου συντονισμού των Υπηρεσιών, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο Εσωτερικός Έλεγχος Δήμων, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Έργων «Αντώνης Τρίτσης», και άλλα.
Πρέπει να τονιστεί πως σε αντίθεση με την Αθήνα και άλλες μεγάλες περιοχές της χώρας, όπως της Αττικής και άλλων, στην επαρχία οι Γενικοί Γραμματείς μετέχουν και στα διάφορα τοπικά ζητήματα της περιοχής τους κι έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.
Στο Δήμο της Αθήνας ή π.χ. στο Δήμο της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης, η λειτουργία της θέσης είναι σίγουρα διαφορετική υπό την έννοια της πιο αμιγούς υπηρεσιακής, αλλά π.χ. σε Δήμους όπως του Πύργου, ή της Αμαλιάδας, καθώς και μικρότερους επαρχιακούς, ο Γεν. Γραμματέας αποτελεί κι αυτός έναν δίαυλο εισροής πληροφοριών και αιτημάτων από την τοπική κοινωνία προς τον Δήμαρχο και προς άλλα στελέχη δημοτικών τομέων.
Είναι σαφώς αρκετές οι φορές και οι περιπτώσεις που ο Γεν. Γραμματέας συνεπικουρεί σε διάφορα προβλήματα δημοτών, και πραγματοποιεί ανάλογες παρεμβάσεις.
Γενικότερα άλλωστε, ο Δήμος Πύργου είναι ανοικτός συνεχώς σε όλους τους πολίτες και η κατεύθυνση που έχουν οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες από τον Δήμαρχο είναι αυτή. Όλοι οι τρόποι πρόσβασης με τον Δήμο μας, είναι στην υπηρεσία των πολιτών αδιάκοπα. Είναι κάτι που θέλουμε, που υποστηρίζουμε και επιδιώκουμε. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως η νυν δημοτική αρχή, όπως βέβαια κι όλες στη χώρα, βιώνει την κλιμακούμενη και τόσο μεγάλη κρίση του κορονοϊού, σχεδόν ένα χρόνο τώρα.
Με την είσοδο ήδη του περασμένου Μαρτίου, ξεκίνησε η λήψη μέτρων που βέβαια τηρήθηκαν. Μεταξύ άλλων, στους πιο βασικούς στόχους τέθηκε η διασφάλιση της παροχής των κρίσιμων λειτουργιών του Δήμου προς τους δημότες του και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων, των αιρετών, αλλά και του κοινού, έστω και με την απαραίτητη μείωση των συναλλαγών με αυτό.
Μέσα στα θέματα αρμοδιότητας του Γεν. Γραμματέα και πάντα μέσα στις κατευθύνσεις που χαράχτηκαν από τον Δήμαρχο, έγιναν όλες οι ενέργειες για το καθεστώς λειτουργία των Υπηρεσιών τους, με την ενημέρωση και καταγραφή της διαθεσιμότητας του προσωπικού, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την επάρκεια των υποδομών, την υλοποίηση του πλάνου εργασιών ανά υπηρεσία με τα νέα υποχρεωτικά δεδομένα (ποιοι υπάλληλοι θα έπρεπε να προφυλαχθούν λόγω ευπαθών προβλημάτων υγείας, ποιοι θα εργάζονταν εκ περιτροπής στους χώρους εργασίας και ποιοι εξ αποστάσεως, κι όλα τα σχετικά). Πετυχαίνοντας το μέγιστο δυνατό στη συνολική λειτουργία, πάντα τηρουμένων των αναλογιών μέσα σε όλα αυτά.
Παραμένω προσηλωμένος στην ύπαρξη μιας άριστης συνεργασίας, τόσο με το σύνολο των αιρετών, όσο και των υπηρεσιακών στελεχών, και πάντα με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άξιο Δήμαρχο μας κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να πράττω το καλύτερο δυνατό μέσα στην κοινή προσπάθεια, για να είμαι και στο μέλλον αντάξιος των προσδοκιών του.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα