11/07/202413:13

Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας: Τί αναφέρει επί των προσφάτων δηλώσεων του Υπουργού Υγείας για το ζήτημα της υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό των επαρχιακών νοσοκομείων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας επί των προσφάτων δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σχετικά με το
ζήτημα της υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό των επαρχιακών νοσοκομείων τοποθετείται ως εξής:


Α) Κρίνει απολύτως θετικά την πρόθεση του Υπουργού όπως θεσπίσει κίνητρα αγόνου περιοχής για
Νοσηλευτικές Μονάδες στις οποίες οι προκηρύξεις θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. καταλήγουν κατ΄εξακολούθηση
άγονες. Πρόκειται άλλωστε για μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στις δημόσια διατυπωμένες προτάσεις του
Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, όπως και στην εισήγηση την οποία
κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στον ίδιο τον Υπουργό κατά την προγραμματισμένη
συνάντηση μαζί του στις 26/4/2024 με θέμα την υποστελέχωση του Γ.Ν. Ηλείας.


Β) Κρίνει απολύτως αρνητικά την πρόθεση του Υπουργού όπως εξαναγκασθούν ιδιώτες ιατροί να
συνδράμουν την λειτουργία των Νοσηλευτικών Μονάδων επί ποινή διακοπής της δυνατότητας
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εάν αρνηθούν να συνεργασθούν. Καταρχήν πρόκειται για σαφώς
αντιδημοκρατικό καταναγκασμό, ισοδύναμο ηθικώς και πολιτικώς με επίταξη υπηρεσιών η οποία ωστόσο
δεν νοείται υπό συνθήκες υποτιθέμενης κανονικότητας.

Έπειτα ακόμη και αν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο θα οδηγήσει στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς η διακοπή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους ιδιώτες ιατρούς θα προκαλέσει την εκτροπή της ροής των περιστατικών που χρήζουν πρωτοβάθμιας φροντίδας από τα ιδιωτικά ιατρεία προς τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία εκείνα τα οποία το μέτρο υποτίθεται ότι θα βοηθούσε, επιταχύνοντας έτσι την κατάρρευση της λειτουργίας τους.

Επιπρόσθετα οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ποινή αυτή θα έχουν κάθε κίνητρο να μετοικήσουν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπου ο κίνδυνος αυτής της άτυπης επίταξης θα
απουσιάζει, ενώ αντιστοίχως νέοι ιατροί θα αποφεύγουν την ίδρυση ιδιωτικών ιατρείων σε περιοχές με
υποστελεχωμένες Νοσηλευτικές Μονάδες στις οποίες θα υπάρχει ο κίνδυνος αυτός.

Η κατάληξη θα είναι όσες περιοχές υποφέρουν από υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας τους τελικά να στερηθούν και τους ιδιώτες ιατρούς τους με ό,τι ευνόητα αυτό συνεπάγεται για την περίθαλψη του πληθυσμού.

Ως έχει τονισθεί και στο παρελθόν ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε συμπολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται
αλλά κρίνει την εκάστοτε εφαρμοζόμενη πολιτική υγείας με γνώμονα πάντα την προάσπιση της υγείας του
κοινωνικού συνόλου σε πλήρη εναρμόνιση με τα καλώς εννοούμενα θεμιτά συμφέροντα της ιατρικής
κοινότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Γιαννικούλης Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα