28/06/202411:19

Ηλεία: Στο νέο ΕΣΠΑ του 2021-2027 θα ενταχθούν τα έργα προστασίας και λειτουργικότητας στο λιμάνι της Κυλλήνης

Στο νέο ΕΣΠΑ του 2021-2027 θα ενταχθούν τα συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας στο λιμάνι της Κυλλήνης, μετά από απόφαση του περιφερειάρχη το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό ύψους 3.480.640,33 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

Το πρώτο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130μ περίπου με σκοπό την προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους. Το έργο θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους. Περιλαμβάνει υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση πυθμένα σε βάθος 4,50μ.

Το δεύτερο αφορά επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3082/2002.

Το τρίτο αφορά τη Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 “Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης”, η οποία προέκυψε μετά την ανάγκη επιβεβαίωσης των γεωτεχνικών συνθηκών και της επιλεγείσας τεχνικής λύσης της κατασκευής, με σκοπό την εξασφάλιση της ευστάθειας του προς έδραση έργου, τον περιορισμό των παραμορφώσεων μέσα στα ανεκτά όρια, καθώς και την λειτουργικότητα της επιλεγείσας τεχνικής λύσης.

Το τέταρτο αφορά στη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του υποέργου 1 η οποία συμπεριλαμβάνει την κατασκευή ύφαλων χαλικοπασσάλων διαμέτρου 800mm.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα