06/06/202416:14

Κατασκευές και δημιουργίες από τους μαθητές/ριες του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ολοκληρώθηκαν και οι κατασκευές των μαθητών/ρων της Α Τάξης του σχολείου,

Το πρόγραμμα της Α Τάξης περιλαμβάνει 6 μαθήματα τα οποία καλύπτουν όλες τις οικονομικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/ριες μαθαίνουν για θέματα που αφορούν την Υγεία, την Γεωπονία, την Οικονομία, τις Κατασκευές, την Ενέργεια, τις Μεταφορές, τις Επικοινωνίες , το Περιβάλλον, την Βιομηχανία καθώς και τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.

Στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων, τα παιδιά ερευνούν, μελετούν και συνθέτουν εργασίες είτε σε ψηφιακή μορφή είτε με πραγματικές κατασκευές. Η προσέγγιση αφορά όλες τις πτυχές που συνθέτουν την εργασία ή την κατασκευή όπως θα συνέβαινε και στην πραγματική ζωή:
βιβλιογραφία, ιστορική αναδρομή, σχεδίαση και μελέτη, προδιαγραφές, έρευνα αγοράς, κόστος υλικών, κόστος εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, αισθητικό αποτέλεσμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πιθανή τιμή πώλησης ή αμοιβής, διαφήμιση, συνεργασίες, και πολλά ακόμη ανάλογα με το θέμα.

Ανάμεσα στους στόχους αυτών των μαθημάτων κυριαρχούν η επαφή των μαθητών με τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς που θα συναντήσουν μετέπειτα στη ζωή τους, αλλά και ένα είδος επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς μέσα από αυτά τα μαθήματα ανακαλύπτουν γνώσεις και δεξιότητες όπου τα καταφέρνουν καλύτερα και μπορούν να κάνουν σωστότερη επιλογή τομέα στη Β Λυκείου.

Όλες οι εργασίες γίνονται με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και πάντοτε με την επίβλεψη δύο ή και περισσότερων εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές φέτος κατασκεύασαν:
• παγκάκια για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου
• αισθητική παρέμβαση σε εξωτερικούς τοίχους του σχολείου
• κατασκευές από παλιά και ανακυκλωμένα υλικά.

Μετά την ολοκλήρωση οι μαθητές/ριες παρουσίασαν τις εργασίες τους εκπαιδευόμενοι σε ακόμη δεξιότητα , αυτή της παρουσίασης μιας εργασίας.

Τα μαθήματα αυτά είναι μέρος των πολλών καινοτομιών που εισάγουν τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑγγελματικών Λυκείων και οι οποίες θα αρχίσουν να ενσωματώνονται και στα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ. της χώρας από το σ. έτος 2025-26.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα