06/04/202412:52

Κεντρικό Πρωτοδικείο Ηλείας και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας με κεντρική έδρα τον Πύργο και παράλληλη έδρα το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας

Το Πρωτοδικείο Ηλείας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο, με παράλληλη έδρα το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας αλλά και καταργήσεις Ειρηνοδικείων στο Νομό, προβλέπει ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και επίσημα το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι και τις 18 Απριλίου στις 21:00 στο opengov με τον τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, προβλέπονται τα εξής:

Ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο.

Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηλείας.

Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε ενενήντα πέντε (95).

Σε ότι αφορά τις οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων (για όλα τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία), το σχετικό άρθρο προβλέπει τα εξής:

  1. Τα ειρηνοδικεία καταργούνται και επέρχεται ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης. Τα καταργούμενα ειρηνοδικεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 διατηρούνται ως περιφερειακές έδρες των πρωτοδικείων στα οποία υπάγονται.

Οι έδρες των υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείων που βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την κεντρική έδρα πρωτοδικείου ορίζονται ως παράλληλες έδρες του πρωτοδικείου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

  1. Στην κεντρική έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών και εισαγγελέων.
  2. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της κεντρικής έδρας του πρωτοδικείου.
  3. Στην κεντρική έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων.
  4. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται.

Άρθρο 5 Καθ’ ύλη αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων

  1. Οι κεντρικές και παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων διατηρούν πλήρη καθ’ ύλη αρμοδιότητα. Οι προανακρίσεις, πλην αυτών που λαμβάνουν χώρα στις περιφερειακές έδρες, διενεργούνται από προανακριτικά τμήματα με αρμοδιότητα αντίστοιχη των πταισματοδικείων που ανήκαν στα καταργούμενα ειρηνοδικεία.
  2. Στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων ανήκουν: α) η εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πρωτοδικείου και β) η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου, πλην των αυτοφώρων. Προανάκριση διενεργείται και στις περιφερειακές έδρες.

Υπηρεσιακή κατάσταση δικαστικών υπαλλήλων

  1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε παράλληλη ή περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου συνεχίζουν να ασκούν εκεί τα καθήκοντά τους, εφόσον το επιθυμούν.
  2. Όπου απαιτείται μετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών από την κεντρική έδρα του πρωτοδικείου από ή προς παράλληλη ή περιφερειακή έδρα της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας, η δαπάνη μετακίνησης καταβάλλεται από το δημόσιο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, είναι να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό πρόβλημα της (χρονικής) αποτελεσματικότητας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και της καθυστέρησης στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα. Βασικό ανασχετικό παράγοντα του ρυθμού απονομής της Δικαιοσύνης αποτελεί η άνιση κατανομή εργασίας στους δικαστές του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (ειρηνοδίκες – πρωτοδίκες). Το αντικείμενο των νέων διατάξεων συνίσταται: α) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μέσω της αναδιάρθρωσης των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του καθορισμού της έδρας και της περιφέρειάς τους με σκοπό την επιτάχυνση και την ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης, β) στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που υπηρετεί στη δικαιοσύνη, με αναλογική κατανομή ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δικαστικών υπηρεσιών, γ) στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, δ) στην απαλλαγή των διευθυνόντων τα δικαστήρια από τα διαχειριστικά τους καθήκοντα (εκτός των δικαστικών – δικαιοδοτικών τους καθηκόντων), όπως προμήθειες, επισκευές/συντήρηση δικαστικών κτιρίων.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα