Μείωση των διακινούμενων φορτίων με φορτηγά το δ΄ τρίμηνο
27/06/201912:10

Μείωση των διακινούμενων φορτίων με φορτηγά το δ΄ τρίμηνο

[ad_1]

Μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα καταγράφει η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δ’ τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 85.829,1 χιλιάδες τόνους έναντι 97.829,5 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 12,3%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.413.563,3 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.163.551,0 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το δ’ τρίμηνο του 2018 έναντι του δ’ τριμήνου του 2017 η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται κυρίως στην κατηγορία “Στερεά χύμα”. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση οφείλεται στην κατηγορία “Στερεά χύμα” ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία “Εμπορεύματα σε παλέτες”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ποσοστό 46,3% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,7% το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις φορτώσεις που έγιναν στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

Παράλληλα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 46,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,8% το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση παρουσιάστηκε στις εκφορτώσεις που έγιναν στις λοιπές Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα