18/06/201918:35

Ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και κλιμάκιο Τεχνικών Υπαλλήλων στην ανάπλαση των Καβασίλων

Ο Δήμαρχος κ. Αλέξιος Καστρινός την Παρασκευή 14-06-2019 επισκέφθηκε με κλιμάκιο Τεχνικών Υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας την Τ.Κ. Καβασίλων προκειμένου για να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» προϋπολογισμό 350.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο κ. Καστρινός ανέφερε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του χρηματοδοτικού προγράμματος ”Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και με την υλοποίησή του θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής της Τ.Κ. Καβασίλων καθώς και  θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση κεντρικής οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καβασίλων του Δήμου Πηνειού. Η ανάπλαση της οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, ξεκινάει από το πέρας της γέφυρας του Πηνειού, στα Καβάσιλα, με κατεύθυνση προς Ανδραβίδα. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 800μ. Οι εργασίες ανάπλασης  της οδού θα έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 16-8-2019.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ο Δήμος Πηνειού επιδιώκει την μετατροπή της υπό παρέμβαση περιοχής της Τ.Κ. Καβασίλων στη δημιουργία  βιώσιμων, ποιοτικά αναβαθμισμένων χώρων. Πέραν της αισθητικής αναβάθμισης και βελτίωσης, το συγκεκριμένο έργο στοχεύει επίσης στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τέλος ο Δήμαρχος επισήμανε ότι ο Δήμος Πηνειού έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο λόγω του μεγάλου αριθμού έργων που υλοποιούνται στη παρούσα φάση αλλά και σε έργα που θα ξεκινήσουν στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κατά την  Δημοτική Περίοδο  2014-2019 ο Δήμος πέτυχε το ακατόρθωτο να εκπονήσει Μελέτες, να ωριμάσει έργα, να υποβάλλει προτάσεις, να πετύχει εντάξεις ,  να προχωρήσει ταχύτατα στις διαγωνιστικές διαδικασίες και να ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων στον Δήμο Πηνειού και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.  Η νέα Δημοτική Αρχή ακόμη και αν δε μπορέσει να εξασφαλίσει την υλοποίηση νέων δικών της έργων , η ολοκλήρωση των έργων που της αφήνουμε θα είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του Δήμου. Την χρονική στιγμή της παράδοσης στην Νέα Δημοτική Αρχή έχουμε να ανακοινώσουμε επίσης ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που έχουμε πετύχει. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλα τα ανωτέρω  εκτός των δημοτικών συμβούλων της παράταξης μου που τα στήριξε στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα