12/08/202113:09

Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην πρώτη γραμμή της πολεοδομικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της νέας εποχής

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Λεντζας Γ. «οι συντονισμένες προσπάθειες φέρνουν εργα, και αποτελέσματα προς όφελος του τόπου μας.»
Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης είναι από τους πρώτους Δήμους ολόκληρης της χώρας, που εντάσσεται στα νέα προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς οι Δημοτικές Ενότητες Λεχαινών, Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου Κυλλήνης περιλαμβάνονται στην  πρώτη ομάδα των 17 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), που εγκρίθηκαν με απόφαση  του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ  υπ΄αριθμ 3589, τεύχος Β), για τα οποία προκηρύσσεται  άμεσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο διαγωνισμός για την επιλογή των αναδόχων, που θα αναλάβουν την εκπόνηση και υλοποίηση τους στην περιοχή μας.
Προγραμματίζονται  συνολικά 229  νέες μελέτες, που θα γίνουν στην Ελληνική επικράτεια την περίοδο 2021-2025, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και εθνικούς πόρους.
Με δύο λόγια ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης βρίσκεται πλέον με επίσημο και θεσμικό τρόπο στην πρωτοπορία της πολεοδομικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της χώρας.
-Είναι μία εξαιρετικά θετική είδηση για όλους τους Δημότες,  και σημαντική επιτυχία για το Δήμο μας, αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας  και της παρέμβασης μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
 -Έχει άμεσα και μακροπρόθεσμα ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την  αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και των ιδιωτικών περιουσιών, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής, το παρόν και το μέλλον της περιοχή μας και των κατοίκων της.
Τα νέα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, που εκπονούνται στην περιοχή μας:
-Επιλύουν οριστικά πολεοδομικές και ρυμοτομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος,
-Δημιουργούν νέα δίκτυα αναγκαίων υποδομών,
-Προωθούν έργα και προγράμματα υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης νέα έργα αστικής ανάπλασης, και  περιβαλλοντι­κής προστασίας. Και το σημαντικότερο για όλα αυτά,
-Εξασφαλίζουν στο Δήμο μας πρόσβαση σε νέα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων έργων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με ευθύνη, πείρα, γνώση και συστηματική δουλειά, συμμετέχουμε και διαμορφώνουμε βήμα –βήμα την πορεία και υλοποίηση των νέων πολεοδομικών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου, και των Δημοτών μας αναδεικνύοντας τις αξίες της περιοχής μας στην πρώτη γραμμή της πολεοδομικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της νέας εποχής.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα