24/01/202420:21

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Όχι» στον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών

Στην δεσμευτική απόφαση της Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, τον Ιούνιο του 2016, και ξεκαθάρισε ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου» παραπέμπει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδρίασε στο Φανάρι, αναφορικά με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ξεκαθαρίζοντας ότι είναι αντίθετη στο νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διευκρινίζει ότι όσοι συνάπτουν άλλες μορφές συμβίωσης, θα πρέπει «να αντιμετωπίζονται με ποιμαντική ευθύνη και εν Χριστώ αγάπη»

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό την προεδρία της Α. Θ. Παναγιότητος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ιανουαρίου 2024, υπενθυμίζει εις το ευσεβές ποίμνιον του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, επί τη συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και περί τεκνοθεσίας εν Ελλάδι, την δεσμευτικήν Απόφασιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016), ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται διά τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου» ως «της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός», η οποία «συνιστά μίαν μικράν εκκλησίαν ή μίαν εικόνα της Εκκλησίας» (κείμενον «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού», Ι.10 και 4). Σημειούται συγχρόνως, ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικής ευθύνης και εν Χριστώ αγάπης.

Πηγή: Ethnos.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα