04/06/202113:48

ΠΔΕ- Νίκος Κοροβέσης: «Στόχος να πλαισιώσουμε μορφές τουρισμού που μέχρι σήμερα δεν αναδείχθηκαν»

ΠΔΕ- Νίκος Κοροβέσης: «Στόχος να πλαισιώσουμε μορφές τουρισμού που μέχρι σήμερα δεν αναδείχθηκαν»

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και αφορούσε στις δράσεις επανεκκίνησης του Τουρισμού συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Νίκος Κοροβέσης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την εφημερίδα Πολιτεία και το Ionian Channel, ενώ συμμετείχαν τόσο Πολιτικοί παράγοντες όσο και επαγγελματίες του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κοροβέσης αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας με σκοπό την Τουριστική ανάπτυξη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε δράσεις όπως:

  1. Την αύξηση της χρηματοδότησης για υποδομές που θα συμβάλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στην περιφέρειά μας
  2. Τετραπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη δημιουργία και προβολή νέων τουριστικών προϊόντων
  3. Ενίσχυση δράσεων όπως είναι η «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα» για την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών μοντέλων
  4. Σχεδιασμό για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με θέμα τον τουρισμό και τον πολιτισμό
  5. Τη σύνταξη ενός νέου ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που στόχο έχει τη διασύνδεση του τουρισμού με την τοπική οικονομία και παραγωγή.Αυτός ο νέος στρατηγικός μας σχεδιασμός βασίζεται σε μία bottomup (δηλαδή από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει το ρόλο του να οργανώσει και να φέρει σε επαφή επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, όπως είναι για παράδειγμα οι παραγωγοί τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και του τουρισμού.

  1. Σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε από του χρόνου προγράμματα στη δια βίου εκπαίδευση όπου θα επιτρέψουν σε εργαζομένους στον κλάδο του τουρισμού να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους, αλλά και σε εργαζομένους κλάδων που βρίσκονται σε παρακμή να εκπαιδευτούν στα τουριστικά επαγγέλματα
  2. Αναγνωρίζουμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων που θα συμβάλλουν στη μείωση της εποχικότητας (π.χ. ηλικιωμένους μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού υγείας- ευεξίας)

Ο Αντιπεριφερειάρχης στάθηκε στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού κάτι για το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί μελέτες με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το στοίχημα είναι να πλαισιώσουμε τον αειφόρο και πολιτιστικό Τουρισμό της περιοχής ευθύνης της Δυτικής Ελλάδας με θησαυρούς που έχουμε αλλά μέχρι σήμερα δεν αναδείχθηκαν» εννοώντας το Θρησκευτικό Τουρισμό, το Γαστρονομικό Τουρισμό, extreme sports κλπ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα