21/10/202114:29

ΠΔΕ: Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στη 49η Γενική Συνέλευση της CPMR

ΠΔΕ: Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στη 49η Γενική Συνέλευση της CPMR

 

Στη 49η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της CPMR (Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών) συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συγκεκριμένη Συνέλευση αφορούσαν διοικητικά και οικονομικά θέματα του οργανισμού, επικείμενες συναντήσεις/εκδηλώσεις, την περιφερειακή διάσταση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων πολιτικών, την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, το κλίμα και τη συνδεσιμότητα των Περιφερειών.

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ήταν η έγκριση της Τελικής Συμφωνίας που αφορά στο μέλλον των παράκτιων Περιφερειών από τα μέλη της CPMR. Κάποια βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής: Ισχυρότερη οικονομία, δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, διαχείριση της μετανάστευσης μέσω ενός προβλέψιμου, ισορροπημένου και αξιόπιστου συστήματος, βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης (όπως οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και ο σιδηρόδρομος), η επίτευξη ουδετερότητας σε σχέση με το κλίμα έως το 2050 κ.ά.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίωνας Ζαΐμης επισήμανε: «Πολλά τα χρήσιμα συμπεράσματα μεταξύ των οποίων η απολύτως απαραίτητη συμμετοχή εξ αρχής των περιφερειών της ΕΕ σε όλες τις πολιτικές διαβουλεύσεις, αποφάσεις και στα πιθανά επακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεδομένου ότι έχουν αυξημένη συμμετοχή στην υλοποίηση των όποιων προγραμμάτων. Οι περιφέρειες είναι η βασική επαφή των πολιτών με τα ευρωπαϊκή πολιτική και τα έργα αυτής. Είναι γεγονός ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το “Next Generation EU” κ.τ.λ. θα κατευθυνθούν στις περιφέρειες, αλλά δυστυχώς οι εθνικές κυβερνήσεις προχωρούν αρκετές φορές χωρίς την εξ αρχής συμφωνία ή ουσιαστική διαβούλευση με τις περιφέρειες αλλά στην εκ των υστέρων αποδοχή τους».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης,  τόνισε την ανάγκη μετάβασης των Μεσογειακών οικονομιών προς την Κυκλική Οικονομία ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση της προσέγγισης μας για την οικονομία και τον τουρισμό με εστίαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και σε πρωτοβουλίες όπως η Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Η Γενική Γραμματέας της CPMR, Ελένη Μαριάνου στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων, ώστε να αξιοποιήσουν με τον  καλύτερο δυνατό τρόπο του πόρους σε όλες τις θεματικές περιοχές.

Στη Συνέλευση συμμετείχαν, επίσης, η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Συνοχή και τον Ανασχηματισμό, Elisa Ferreira, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Stephane Bijoux, εισηγητής της νέας ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής για τις άκρως απόκεντρες περιοχές (ΑΑΠ), η Karima Delli, επικεφαλής της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ο Younous Omarjee, επικεφαλής της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο Cees Loggen, Πρόεδρος της CPMR και Περιφερειακός Υπουργός της Βόρειας Ολλανδίας, η Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της CPMR, ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και Αντιπρόεδρος της CPMR για θαλάσσια θέματα και άλλοι εκπρόσωποι Περιφερειών-μελών της CPMR από την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Γεωργία, την Σουηδία, την Φιλανδία κ.ά.

Τέλος, να σημειωθεί πως η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείτο στην Κρήτη αλλά τελικά διεξήχθη μόνο ψηφιακά, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας covid-19. Ωστόσο, παραμένει η δέσμευση να γίνει η επόμενη Συνέλευση στην Ελλάδα με φυσική παρουσία

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα