11/02/202214:43

ΠΔΕ: Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στο Συνέδριο της SEArica

ΠΔΕ: Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στο Συνέδριο της SEArica

Σε Συνέδριο της SEARica για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) με έμφαση στον Πυλώνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης.

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση της εφαρμογής των στόχων του Πυλώνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης: προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, προσαρμογή στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση θαλασσινών ειδών και βελτίωση της διακυβέρνησης των θαλάσσιων λεκανών.

Στη διάρκεια των εργασιών ο κ. Ζαΐμης παρουσίασε την πρωτοβουλία Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Συστήματα-CCRE-S3 (Cultural and Creative Regional Ecosystems)της οποίας ηγείται η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της Τοσκάνης και της Αραγονίας και τη στήριξη της CPMR. Συγκεκριμένα, τόνισε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει η προσέγγιση της γαλάζιας ανάπτυξης στο πλαίσιο της EUSAIR.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Κατά τη διάρκεια της μετα-Covid εποχής σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δουλεύουμε επάνω στο πώς θα ενδυναμώσουμε τις σχέσεις στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου και κυρίως στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη». Είναι γεγονός πως η αυξανόμενη σημασία των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών ως βασικών δυνάμεων για την οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε ενδελεχή εξέταση των θέσεων εργασίας στο θαλάσσιο τομέα και στην ανάγκη για νέες και βελτιωμένες δεξιότητες στον τομέα αυτό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε προτάσεις που έχει κάνει στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Interreg, όπως βιώσιμη τουριστική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης, μέτρα πολιτικής σε απομονωμένες περιοχές συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων σε αγροτικές περιοχές, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες, σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων, προβολή της διασυνοριακής περιοχής ως κοινού τουριστικού προορισμού, πιλοτικές δράσεις (π.χ. καταδυτικός τουρισμός σε παράκτιες περιοχές, μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, τουριστικές διαδρομές, θεματικός τουρισμός κ.ά.)

Η SEArica είναι διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές. Το συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), της Επιτροπής για τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο (Balkan and Black Sea Commission) και των Γενικών Διευθύνσεων Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) και Περιφερειακής Πολιτικής & Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO).

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα