Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι παρουσιάζουν τα υψηλότερα NPLs
22/06/201912:00

Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι παρουσιάζουν τα υψηλότερα NPLs

[ad_1]

Της Νένας Μαλλιάρα

Εστίαση, τηλεπικοινωνίες – πληροφορική – ενημέρωση, αγροτικές δραστηριότητες, κατασκευές και μεταποίηση, παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παραδόξως, αν κρίνει κανείς από τη θεαματική πορεία των τελευταίων ετών, στους κλάδους με υψηλά ποσοστά επισφαλειών συγκαταλέγεται και ο τουριστικός.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και αποτυπώνονται στην Έκθεση για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Ειδικότερα, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν στο τέλος του 2018 σε 124,9 δισ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 60% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων προς την οικονομία.

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αυτό το χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να επηρεάζεται κυρίως από το υψηλό ποσοστό στην κατηγορία των μικρομεσαίων (51,9%) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που ανέρχονται αντίστοιχα σε 51,9% και 62,6%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων προς τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου (20% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις), με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για τον εν λόγω κλάδο να κυμαίνεται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου του αντίστοιχου δείκτη των επιχειρηματικών δανείων (50,7%, έναντι 38,2%).

Πολύ υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων καταγράφονται στους κλάδους της εστίασης (64,5%), των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ενημέρωσης (57,9%), των αγροτικών δραστηριοτήτων (47,4%), των κατασκευών (45,9%) και της μεταποίησης (41,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρούνται ενδεικτικά στους κλάδους της ενέργειας (3,0%) και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (16,3%).

Περίπτωση που γεννά προβληματισμό είναι αυτή του τουριστικού κλάδου. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζει να προβληματίζει το γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζει υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που ανέρχεται σε 35,2%, παρά τον εξωστρεφή χαρακτήρα και την ανοδική του πορεία, καθώς και τη διευρυνόμενη συμβολή του στο ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι ο τουρισμός τα τελευταία τέσσερα χρόνια “σπάει” το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σε επίπεδο αφίξεων τουριστών και εισπράξεων. Μάλιστα, η μακροχρόνια τάση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία και, παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι σημαντικά. Αυτό εκτιμούν σε αναλύσεις τους οι τράπεζες, θέτοντας τον τουριστικό κλάδο στην αιχμή του δόρατος των νέων χρηματοδοτήσεων.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα