Πώς θα πυροδοτήσουμε το επενδυτικό σοκ
18/06/201917:42

Πώς θα πυροδοτήσουμε το επενδυτικό σοκ

[ad_1]

Η επόμενη κυβέρνηση οφείλει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, με κατάλληλες και αξιόπιστες πολιτικές, στηριζόμενη σε άξιους και άξιες, και με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, ξεκάθαρες πεποιθήσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο, να προχωρήσει αταλάντευτα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Το παραπάνω επεσήμανε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Grant Thornton Νίκος Καραμούζης, δηλώνοντας βέβαιος ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα στηρίξει έμπρακτα και αποφασιστικά μια τέτοια προσπάθεια.

Όπως είπε ο κ. Καραμούζης οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες της χώρας βελτιώνονται, ωστόσο οι εγχώριες και διεθνείς συνθήκες και τα προβλήματα της χώρας (από την αναιμική ανάπτυξη, τη στασιμότητα των εισοδημάτων και την κατάρρευση των επενδύσεων, μέχρι την υψηλή ανεργία, την υπερφορολόγηση, την αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση και τα προβλήματα στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα) απαιτούν άμεσες λύσεις, “να τρέξουμε γρήγορα και στοχευμένα”.

Αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, τόνισε ο κ. Καραμούζης, είναι η ταχύτερη και διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ, άνω του 3% ετησίως, για πολλά χρόνια.

“Η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει βαθιές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και το δημόσιο τομέα, ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον και τολμηρές, ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής, άρα, ισχυρή πολιτική βούληση και ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας”, τόνισε. Όπως είπε ο κ. Καραμούζης, η αναπτυξιακή ατμομηχανή κάτω από τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορεί να είναι η κατανάλωση, αλλά η ταχύτατη αύξηση των ιδιωτικών, δημόσιων και ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών, με ρυθμούς πολύ απαιτητικούς που θα ξεπερνούν κατά πολύ την ιστορική εμπειρία της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη,  για να πυροδοτήσουμε ένα επενδυτικό σοκ και ένα δυναμικό παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, απαιτούνται:

-Bελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας μέσω της ενίσχυσης κρίσιμων θεσμικών χαρακτηριστικών της. “Μια νέα δημοσιονομική εκτροπή από τους στόχους, θα ήταν ασυγχώρητο λάθος και θα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, κυρίως δεν θα την χρηματοδοτούσαν οι διεθνείς αγορές”. 
-Oριστική λύση στο τραπεζικό ζήτημα, ώστε να μετατραπεί ο τραπεζικός τομέας σε κρίσιμο αναπτυξιακό καταλύτη.
-Αλλαγή του υφιστάμενου υφεσιακού μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, μετατρέποντάς το σε ισχυρό αναπτυξιακό καταλύτη. “Οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων για δεκαετίες, παγιδεύουν την οικονομία στη στασιμότητα”.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και αυτές να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή της, ο κ. Καραμούζης πρότεινε:

-Άμεση εφαρμογή εμπροσθοβαρών, τολμηρών και φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων, ώστε “να πείσουμε ταχύτατα τις αγορές ότι εννοούμε ό,τι λέμε και υλοποιούμε ό,τι υποσχόμαστε”,
-Αυστηρή τήρηση της  νέας δημοσιονομικής συμφωνίας, 
-Αξιοποίηση του δημοσιονομικού “χώρου” που θα δημιουργηθεί από τη νέα συμφωνία, μόνο για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων, που υστερούν σημαντικά, ή/και τη μείωση εκείνων των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, που επιδρούν πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη,
-Συνδυασμό των μειώσεων των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών με μετρήσιμα, αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα,
Υλοποίηση των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τους τομείς:

δημόσιας διοίκησης,
απονομής δικαιοσύνης,
ενίσχυσης του ανταγωνισμού, 
μείωσης του διοικητικού βάρους, των εμποδίων, των αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας στο επιχειρείν και τις επενδύσεις,
αναβάθμισης της παιδείας

-Εξυγίανση του κρίσιμου τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα της ΔΕΗ, τις δεσμεύσεις προς τους πιστωτές, τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις.

-Προσέλκυση σημαντικών ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Αποτελεί μονόδρομο η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πολύ ελκυστικού πλαισίου :

επιτάχυνσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων,
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, 
μαζικής εισροής ξένων κεφαλαίων, 
μετατροπής της Ελλάδος σε προτεραιότητα για κατοίκους  εξωτερικού, για οικογενειακές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

-Επιτάχυνση της αναπτυξιακής αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας, επί τη βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου. “Επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποιούμε εμπορικά τη σημαντική δημόσια περιουσία και γη, με προ-εγκεκριμένες χρήσεις και αδειοδοτήσεις σε προεπιλεγμένες περιοχές”.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα