Πού οφείλεται η διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλ...
21/06/201917:33

Πού οφείλεται η διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλ…

[ad_1]

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 85,2 εκατ. ευρώ  τον Απρίλιο 2019, διαμορφούμενο στα -1,400.3 εκατ. ευρώ από -1.485,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ωστόσο στο σύνολο του τετραμήνου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 334,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως αναφέρει η Eurobank, η προαναφερθείσα διεύρυνση προήλθε από την ενίσχυση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων (μονομερείς μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών) κατά 604,4 και 329,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 532,1 εκατ. ευρώ είχε αντισταθμιστικό ρόλο στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Η συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο 2019 ήταν αποτέλεσμα, 1ον της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 98,7 εκατ. ευρώ και 2ον της ενίσχυσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 72,2 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των αγαθών πρωταγωνίστησε η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων κατά 160,3 εκατ. ευρώ και στον τομέα των υπηρεσιών κυριάρχησε η διεύρυνση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών κατά 111,3 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία, έπειτα από την πτώση που κατέγραψαν τον Μάρτιο 2019 (-1,9% ή -38,6 εκατ. ευρώ), ανέκαμψαν και ενισχύθηκαν κατά 11,7% ή 202,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2019.

Για το σύνολο του τετραμήνου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία επιβραδύνθηκε στο 6,0% από 12,6% το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η προαναφερθείσα αύξηση προήλθε από τις παρακάτω κατηγορίες αγαθών: χημικά προϊόντα, βιομηχανικά είδη, πρώτες ύλες μη εδώδιμες και τρόφιμα και ζώα ζωντανά. Ωστόσο, η άνοδος των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία συνοδεύτηκε από υψηλότερη ενίσχυση των αντίστοιχων εισαγωγών με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εν λόγω ελλείμματος κατά 58,6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών, πέραν της θετικής συνεισφοράς του κλάδου των μεταφορών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% ή 34,5 εκατ. ευρώ. Εντούτοις, η προαναφερθείσα ενίσχυση, 1ον ήταν χαμηλότερη κατά 8,5 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών (μείωση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου για 2ο μήνα στη σειρά) και 2ον ήταν μικρότερη τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους σε σύγκριση με τους τρεις προηγούμενους μήνες (επιβράδυνση στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων).

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα