03/07/202419:06

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Ηλεία

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.086.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 875.806,44 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2024.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έως τις 28-5-202571.

Ypodomes.com

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα