15/12/201915:11

Πύργος: Διεθνές Εργαστήριο του προγράμματος INCUBA στο Επιμελητήριο Ηλείας την Τρίτη 17/12

Διεθνές Εργαστήριο στο Επιμελητήριο Ηλείας την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του προγράμματος INCUBA.

Το Επιμελητήριο Ηλείας σας προσκαλεί

Στο Διεθνές Εργαστήριο σχετικά με την

Ανάπτυξη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω των υπηρεσιών θερμοκοιτίδας

τουέργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS»

με ακρωνύμιο «INCUBA» του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο

(Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Ηλείας),

την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.30 – 20.30

Πρόγραμμα Διεθνούς Εργαστηρίου

17.30 – 18.00 Προσέλευση

18.00 – 18.15 μ.μ. Παρουσίαση προγράμματος INCUBA

 • Στόχοι, διάρκεια, δράσεις και αποτελέσματα
 • Παρουσίαση μοντέλου λειτουργίας αγροδιατροφικών θερμοκοιτίδων

18.15– 18.30 μ.μ. Μοντέλο λειτουργίας θερμοκοιτίδας

 • Μοντέλο λειτουργίας θερμοκοιτίδας INCUBA
 • Διαδικασία εισόδου επιχειρήσεων – ενοίκων
 • Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων
 • Στήριξη επιχειρήσεων – ενοίκων

Πρόγραμμα Διεθνούς Εργαστηρίου

18.30 – 18.50 μ.μ. Αγροδιατροφή και επιχειρηματικότητα

 • Εξωτερικό Περιβάλλον των Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

18.50 – 19.10 μ.μ. Δημιουργία αγροδιατροφικής επιχείρησης

 • Ιδέα, Business Model και Branding
 • Βήματα Ανάπτυξης μια Επιτυχημένης Αγροδιατροφικής Επιχείρησης
 • Χαρακτηριστικά – όραμα αγροδιατροφικής επιχείρησης

19.10 – 20.30 μ.μ. Συζήτηση – open coffee

 • Ανάλυση ιδεών και προβλημάτων επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή
Σχολιασμός

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα