28/01/202112:16

ΣΕΕΠΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο κ. Γιάννης Αληγιζάκης

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 27/01/2021 – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα – με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022 – με την κατωτέρω σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της AVINOIL AE

Γραμματέας: κ. Χρήστος Τζιόλας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, οι Εταιρίες:       ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

            LPC AE                        

            REVOIL AE

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα