Έλλειμμα €5,1 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίο...
21/06/201912:58

Σημαντική επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματο…

[ad_1]

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η FATF, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε στις 20/6, την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, βάσει της οποίας η χώρα μας υπάγεται στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός κρατών παγκοσμίως.

Με την εν λόγω έκθεση, που θα δημοσιοποιηθεί σε έξι εβδομάδες, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

Ως προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η έκθεση αποδέχεται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει και εκτιμά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ των εποπτευόμενων κλάδων και των επιμέρους εταιρειών και ασκεί αποτελεσματική εποπτεία επί τη βάσει αυτών των κινδύνων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν επίσης καλή κατανόηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και των υποχρεώσεών τους και εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς.

Η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει των αναθεωρημένων αυστηρών προτύπων της FATF, ενισχύει σημαντικά την φήμη και την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο χώρας των αντισυμβαλλομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις αξιολογήσεις της FATF, αναμένεται ότι η επιτυχής αξιολόγηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει τέλος το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε χθες 20/6, την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), κάτι που έχει πετύχει μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επισφραγίζεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2017, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπ. Οικονομικών, κα. Έλενα Παπαδοπούλου στην οποία συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές  (Αρχή καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων)

Η έκθεση* αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές:

•      Έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές.

•      Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τις έρευνές τους, χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για να εντοπίζουν τα προϊόντα του εγκλήματος και έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τα δεσμεύουν.

•      Διαθέτουν ισχυρή προσήλωση στην διεθνή συνεργασία, η οποία είναι κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.

•      Τέλος, οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.

Ο υπουργός Οικονομικών  Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους των εθνικών αρχών που μετέβησαν στον Ορλάντο και συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

*Η έκθεση αξιολόγησης της χώρας μας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FATF μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα