26/04/202412:08

Στην ΑΝΟΛ ΑΕ η τουριστική ανάκαμψη της Ηλείας- Αναμένεται να οριστεί από τους δήμους ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Τουστικού Προορισμού

-Θα οριστεί από τους δήμους ως Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας είναι ο φορέας που θα αναλάβει τον ρόλο της τουριστικής ανάκαμψης στην Ηλεία μόλις εκδοθεί η απόφαση που θα χαρακτηρίζει τον νομό ως Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό.

Όπως τόνισε σε εισήγησή του σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, η ΑΝΟΛ προτείνεται να οριστεί ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DestinationManagemement and MarketingOrganizations – DMMO) λόγω εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε ειδικές μορφές τουρισμού, στην ανάδειξη και την προβολή τουριστικών πόρων της Ηλείας, τη συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, κλπ.

Στο πλαίσιο του ορισμού της ως ΟΔΠΠ, η ΑΝΟΛ θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι δήμοι της Ηλείας, ώστε στην επόμενη Γενική Συνέλευση να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο καταστατικό της.

Οι στόχοι του ΟΔΠΠ είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των δήμων για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά, η πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, η δημιουργία, υποστήριξη και η εφαρμογή της αναπτυξιακής και της τουριστικής πολιτικής του προορισμού, η μελέτη κα η παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η εκπόνηση και η υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού, η δημιουργία τοπικών σημάτων ποιότητας και η τεχνική βοήθεια σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) για την παραγωγή και την προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε θέματα τουρισμού κλπ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα