01/06/202411:58

Στην κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας με τη διοίκηση της ΚΕΔΕ στο Αγρίνιο, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Στην κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας με τη διοίκηση της ΚΕΔΕ στο Αγρίνιο, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

 Την έκδηλη αγωνία τους για τα συσσωρευμένα και χρόνια προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν οι 19 δήμαρχοι των δήμων της Δυτικής Ελλάδας, στην κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος κατέθεσε τις δικές τους προτάσεις, σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζουν οι δήμοι, που επηρεάζουν και τη λειτουργία του δήμου Ήλιδας.

 Αυτό που ζήτησαν είναι άμεσες λύσεις από την κεντρική εξουσία, ειδάλλως αν δεν εισακουστούν οι προτάσεις των δήμων, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

 Στη συνεδρίαση του Αγρινίου παρουσιάστηκαν τα καυτά προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους προς τις τοπικές κοινωνίες.

 Η απόφαση που ελήφθη ήταν ομόφωνη, κάτι που δείχνει ότι τα προβλήματα των δήμων τη δεδομένη στιγμή είναι κοινά.

 Αυτά που αναδείχτηκαν ως τα 9 κυρίαρχα προβλήματα των Δήμων και κατατέθηκαν προτάσεις για την υλοποίησης τους είναι τα εξής:

Για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης:

• Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να εκτελέσουν τους προϋπολογισμούς τους με τις παρούσες συνθήκες

• Κατατέθηκε κοινή, αποδεκτή απ’ όλους, πρόταση για άμεση οικονομική χρηματοδότηση των Δήμων και έκτακτη επιχορήγηση για το 2024 με διαδικασίες επείγοντος

• Ζητάμε την μη ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, δίχως να συνοδεύονται με τους ανάλογους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους

• Απαιτούν νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο της Τ.Α. αντίστοιχο με αυτά του παρελθόντος (π.χ. Θησέας, Τρίτσης κ.τ.λ.)

• Να διευθετηθεί άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα οφειλόμενα στους Δήμους, παράλληλα με την κατάργηση των προσαυξήσεων και την θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων των χρεών

• Διαπιστώνου καθυστερήσεις υλοποίησης ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ λόγω έλλειψης επαρκών χρηματοδοτήσεων

 Για την υποστελέχωση των Δήμων και τις ελλείψεις προσωπικού:

• Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων από τους ΟΤΑ με διαδικασίες ΑΣΕΠ και μοριοδότηση της εντοπιότητας

• Αναφορικά με το πρόγραμμα 55-67 να γίνει επέκταση και σε νεότερες ηλικίες μέχρι 29 ετών

•Να γίνει επαναφορά του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας στους Δήμους που έχει σταματήσει

• Να σταματήσουν άμεσα εκ μέρους της Κυβέρνησης οι προσπάθειες για την ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των ΟΤΑ, αφήνοντας ελεύθερη την Αυτοδιοίκηση να αξιοποιεί τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό της (μηχανήματα κ.τ.λ.) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

• Θέσπιση αποκεντρωμένων σχημάτων τεχνικής υποστήριξης των Δήμων (ανά περιφέρεια) με την αξιοποίηση των κονδυλίων της τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ

 Για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων:

• Να εξεταστεί η δυνατότητα να αναλάβουν την αρμοδιότητα αυτή οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

• Επί του παρόντος οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία εκτέλεσης προγραμμάτων για τα αδέσποτα και προτείνουν την υλοποίηση τους σε εξειδικευμένες φιλοζωικές οργανώσεις

Για την καταστατική θέση των αιρετών:

• Να υπάρξει Νομική υποστήριξη των Δημάρχων και σεβασμός στην θεσμική τους ιδιότητα ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους πειθαρχικές διώξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

• Να υπάρξει αντιστοίχιση θέσεων έμμισθων Αντιδημάρχων με τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων

 Για το τεχνικό πρόγραμμα των Δήμων, η θέσπιση αυτόνομων προγραμμάτων για την ανάπτυξη και συντήρηση των Δημοτικών οδικών δικτύων

 Για τις ΔΕΥΑ, οι Δήμοι ζητάνε την μη υλοποίηση του σχεδιασμού για την συγχώνευση των ΔΕΥΑ, παρά μόνο σε εθελοντική βάση

 Για τις ενεργειακές κοινότητες, να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ενεργοποίησης και υλοποίησης των ενεργειακών κοινοτήτων της ΠΔΕ και των Δήμων που

βρίσκονται σε τέλμα. σε αντίθεση με αυτές των ιδιωτών που προχωρούν

 Για τις ΟΧΕ και τα ΒΑΑ, άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης

 Για την Πολιτική Προστασία, παρουσιάζεται αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και έλλειψης προσωπικού εκ μέρους των Δήμων

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα