10/05/202414:52

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης της Ν.Μ. Αμαλιάδας- Υπογράφθηκε η απόφαση χρηματοδότησης από τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη

Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας» εντάχθηκαν στον άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

Το έργο άφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και αξιοποίησης ΑΠΕ, από το Νοσοκομείο. Η πρόταση αφορά ένα κτήριο, το οποίο, μέσα από την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία του κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες και θα φτάσει στην κατηγορία Β+ (από Δ’ που είναι η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία).

Το κτήριο χρησιμοποιείται για νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών και έχουν αμιγώς ιατρική/θεραπευτική χρήση. Οι νοσοκομειακές δομές αποτελούν τα πλέον ενεργοβόρα κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης καθότι έχουν καθημερινά, υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες το χρόνο.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται και η Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, το οποίο έχει ετήσιο ενεργειακό κόστος, της τάξεως των 116.146,17 €/έτος, όπως αναλύεται ακολούθως: • 36.878,00 € το κόστος θερμικής ενέργειας • 79.268,18 € το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Διοίκηση και η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης Πρότασης βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Στην κατεύθυνση αυτή, βασική ενεργειακή στρατηγική αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Νοσοκομείου, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η περαιτέρω συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, σημαντική επιδίωξη αποτελεί και η σημαντική μείωση του υφιστάμενου ενεργειακού κόστους. Με την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 100.897,00 € ανά έτος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα