Στο ΕΣΠΑ η πράξη "Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρ...
20/06/201920:46

Στο ΕΣΠΑ η πράξη “Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρ…

[ad_1]

Στις 28 Ιουνίου 2019, θα ξεκινήσει, μέσω ΕΣΠΑ, η υλοποίηση της πράξης “Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα”.

Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης “Agora”.

Συγκεκριμένα, η πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικτυακής πύλης, με αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος του ΥΠΕΞ και με ενσωμάτωση και των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Ειδικότερα, αφορά στα εξής:

Α. Στην αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος με διαχειριστή (content manager) και κύριο του έργου το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υποστήριξη του Enterprise Greece με ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στην πληροφόρηση για το εσωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Β. Στην αποτύπωση του διεθνούς περιβάλλοντος/διεθνείς αγορές με διαχειριστή (content manager) και κύριο του έργου το ΥΠΕΞ, μέσω του αναβαθμισμένου συστήματός του που περιλαμβάνει πληροφορίες για το εξωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ουσιώδες στοιχείο του έργου, όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, θα αποτελέσει η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας / διασύνδεσης των ανωτέρω Α και Β, όπως και η δυνατότητα προβολής τους σε ενιαίο περιβάλλον, υπό τη μορφή διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων και ο σχεδιασμός νέου πληροφοριακού συστήματος αφορούν στην ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας συστημάτων, υποσυστημάτων και εφαρμογών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων στήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πληροφοριακό σύστημα εξαγωγών, καθώς και εφαρμογές αυτού που θα κάνουν χρήση προσωπικών δεδομένων, θα σχεδιαστούν εξαρχής με τέτοιο τρόπο (security by design) ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
1. Αναβαθμισμένα υφιστάμενα συστήματα ΥΠΕΞ και Enterprise Greece
2. Κεντρική πλατφόρμα – σύστημα διαχείρισης περιεχομένου

Καθώς και τις κάτωθι εφαρμογές/εργαλεία:
– Διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας πλατφόρμας με λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας και με εφαρμογή επιχειρηματικής συνεργασίας
– Σύστημα τηλε-εκπαίδευσης
– Σύστημα γεωαπεικόνισης με χάρτες και υπόβαθρα
– Εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας
– Εργαλείο κατάρτισης εξαγωγικού πλάνου (export plan)
– Διαχείριση ημερολογίου εκδηλώσεων
– Μηχανισμός τροφοδότησης ειδήσεων (RSS feed) και ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
– Διαδραστική επικοινωνία χρηστών (social media accounts)
– Διαλειτουργικές διεπαφές (Web Services) με εξωτερικές πηγές πληροφορίας και βάσεις δεδομένων.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 14η Ιουνίου 2021 και η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 556.000 ευρώ ενώ το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 133.440 ευρώ και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή του φορέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα