26/02/202420:57

Σύλλογος Γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών ν. Ηλείας: Καθολικό ΟΧΙ των γεωπόνων στην προτεινόμενη από την εταιρεία cyclos, μέθοδο ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων

Έπειτα από πρόσκληση του συλλόγου γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών ν. Ηλείας συγκλήθηκε  γενική συνέλευση των ιδιοκτητών και των υπευθύνων επιστημόνων των καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων του νομού Ηλείας, με θέμα την ανακύκλωση των κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων.

            Αρχικά όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και να γίνεται η ορθή συλλογή και  διαχείριση τους. Συζητήθηκαν διεξοδικά τόσο η πρόταση της εταιρίας CYCLOS, όπως αυτή εκφράστηκε στο σεμινάριο-ενημέρωση στις 14-02-24, όσο και  εναλλακτικές προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα.

            Εκφράστηκε ομόφωνα η κάθετη αντίρρηση στον προτεινόμενο τρόπο ανακύκλωσης από  την εταιρεία CYCLOS που αφορά:

την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τον έλεγχο από τους υπευθύνους επιστήμονες του σωστού ξεπλύματος, την ζύγιση και την έκδοση πιστοποιητικού. Η αντίρρηση έχει να κάνει τόσο με λόγους υγείας των ιδίων, των εργαζομένων, των πελατών όσο και των περιοίκων που υπάρχουν στα εν λόγω καταστήματα, ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την δημόσια υγεία!

            Τονίστηκε η προθυμία όλων των παρευρισκομένων να συνεπικουρήσουν σε ένα διαφορετικό σύστημα ανακύκλωσης, αναλύθηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου την ενημέρωση των παραγωγών, μοιράζοντας όλα εκείνα τα υλικά που είναι απαραίτητα, αλλά και την συνδιοργάνωση μαζί με τον ΕΣΥΦ ή οποιαδήποτε άλλον φορέα ημερίδων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών-χρηστών ΦΠΠ. Άλλωστε και στο άρθρο 35 ν.4036/2012  η νομοθεσία αναφέρει ότι πέρα από τη συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική καταγραφή οι γεωπόνοι είναι υπεύθυνοι να δίνουν οδηγίες στους πιστοποιημένους χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα