11/02/202212:59

Δήμος Πύργου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16/02

 Προσκλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με θέμα
ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης: α) Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
  «Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης Γ.Π.Σ./ ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας
Πύργου του Δήμου Πύργου – Φάση Β2 και
β) Απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα