Σύνταξη δύο "ταχυτήτων" για τους οφειλέτες των ταμείων
13/06/201908:50

Σύνταξη δύο “ταχυτήτων” για τους οφειλέτες των ταμείων

[ad_1]

Του Δ. Κατσαγάνη

Δύο δυνατότητες θα έχει όποιος έχει ασφαλισθεί διαδοχικά σε δύο και περισσότερους συνταξιοδοτικούς φορείς, έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά έχει οφειλές σε έναν εξ αυτών.

Μπορεί, κατά πρώτον,  να πάρει σύνταξη από τον φορέα που δεν χρωστά  (πχ στο ΙΚΑ ως μισθωτός), και να αντιμετωπίσει ξεχωριστά τις οφειλές του προς τον φορέα στον οποία χρωστά (πχ στον ΟΑΕΕ, αν μετά την μισθωτή απασχόληση, άσκησε δραστηριότητα ως ελευθερο-επαγγελματίας).

Εναλλακτικά, μπορεί να πάρει σύνταξη και από τους δύο φορείς (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ), συνυπολογίζοντας παράλληλα τις οφειλές προς εκείνον τον οποίο οφείλει (πχ τον ΟΑΕΕ). Βασική προϋπόθεση για τον μη συνυπολογισμό των οφειλών του (πχ στον ΟΑΕΕ) είναι να έχει χρόνο ασφάλισης (πχ στο ΙΚΑ) που να οδηγεί σε θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως την 31η/12/2016 και να έχει χρόνο ασφάλισης στον άλλο φορέα (πχ ΟΑΕΕ) από την 1η/1/2017 και έπειτα.

Αυτό ξεκαθαρίζουν οδηγίες τις οποίες εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων (πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ.), κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί έως την 31η /12/2016.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1η/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσομένου φορέα.

Η δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όποιον έχει διαδοχική ασφάλιση, εξετάζεται στις περιπτώσεις μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων.

Επίσης χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1η/1/2017 και μετά, λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για την θεμελίωση όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό.

Παράδειγμα
Ασφαλισμένος θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρόνους ασφάλισης: 1983-2016 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017-2018 ΕΦΚΑ ως μισθωτός.

Υποβάλει σχετικό αίτημα το έτος 2018 και δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό, του χρόνου ασφάλισής του, στο τ.ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

Μπορεί να δικαιωθεί σύνταξης από τον ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διότι δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ  από 1.1.2017 για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ.

Ως προς τις οφειλές των πρώην φορέων μη μισθωτών των οποίων ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό, εξακολουθούν να υφίστανται στον πρώην φορέα και αναζητούνται αρμοδίως με τις καθορισμένες διαδικασίες.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα