13/03/202320:50

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 17/03 για το Δημοτικό Συμβούλιο- Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την 17η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Γνωμοδότηση για προϋπολογισμό – Στοχοθεσία οικον. έτους 2023 του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης & Παιδείας» (εισηγήτρια η Α/Δ Προγραμματισμού & Έργων – Πρόεδρος του Ν.Π. κα. Γιαννίτση Αλεξάνδρα).
Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών, ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2023 (εισηγήτρια η Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Κακαλέτρη Γεωργία).
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2023 (εισηγήτρια η Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Κακαλέτρη Γεωργία).
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουτρεσίου, Τ.Κ. Αετοράχης (Δάφνης), Τ.Κ. Ψαρίου και σωληνώσεων υδατοπύργων΄΄ αριθ. μελ. 62/2018, ανάδοχος Β. Βλαστάρας Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Κυλλήνης» αριθ. μελ. 82/2022, προϋπ/σμού 74.400,00 € (με το Φ.Π.Α), ανάδοχος Σταυρόπουλος Ιωάννης Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ως εποχιακές για το έτος 2023 (εισηγήτρια η Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Κακαλέτρη Γεωργία).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα