05/10/202012:55

Θ. Βασιλόπουλος: Απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση 13,32εκ.€ για επιλαχόντες σχεδίων βελτίωσης στην Δυτική Ελλάδα

Πρόσθετη  χρηματοδότηση  13,32εκ.€  ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους του επιλαχόντες δικαιούχους σχεδίων βελτίωσης στην Δυτική Ελλάδα  να επενδύσουν στις αγροτικές τους  εκμεταλλεύσεις ζήτησε με επιστολή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι  ότι λόγω της αδυναμίας πολλών επενδυτών να καταβάλουν την ιδίαν συμμετοχή τους, με αποτέλεσμα να επιστραφούν πολλές από τις χορηγούμενες πιστώσεις της δράσης αυτής μπορεί το υπουργείο να επαναχρησιμοποιήσει τα χρήματα για τους επιλαχόντες. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:  « Μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών  των  υποψηφίων επενδυτών των Σχεδίων Βελτίωσης (δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του υπομέτρου 5.2. του ΠΑΑ) και την έκδοση της απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων από τον Περιφερειάρχη  προκύπτει ότι οι επιλαχόντες δικαιούχοι για τη δράση 4.1.1. του υπομέτρου αυτού, ανέρχονται σε 297, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 13,32εκ.€.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της δράσης 4.1.1. από το Υπουργείο σας με πρόσθετη Δημοσία Δαπάνη ύψους 13,32εκ.€ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους του επιλαχόντες δικαιούχους να επενδύσουν στις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματός τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροδιατροφικών προϊόντων και γενικότερα την υποβοήθηση της προσπάθειας της Περιφέρειάς μας για τη βελτίωση του, εξαρτώμενου από τον αγροτικό τομέα, χαμηλού ΑΕΠ που την έχει καταστήσει μια από τις τρεις φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας.   

Το εν λόγω αίτημά μας ζητούμε  να εξεταστεί ιδιαιτέρως εκ μέρους σας, ως θέμα μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας. Είναι γνωστό ότι τελικά δεν θα προχωρήσει σε υλοποίηση το σύνολο των ενταγμένων  πράξεων της δράσης 4.1.1. λόγω της αδυναμίας πολλών επενδυτών να καταλάβουν την ιδίαν συμμετοχή τους, με αποτέλεσμα να επιστραφούν πολλές από τις χορηγούμενες πιστώσεις της δράσης αυτής. Συνεπώς το απαιτούμενο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ποσό Δημοσίας Δαπάνης για την ένταξη όλων των επιλαχόντων δικαιούχων, αναμένεται να υπολείπεται κατά πολύ των 13 εκ.€ του αιτήματός μας ή και να το καλύψει εξ’ ολοκλήρου. Δίνεται όμως η δυνατότητα σε όλους, όσους έχουν τις προϋποθέσεις, να επενδύσουν στην εκμετάλλευσή τους και να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσής τους και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους.»

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα