Τι περιέχει ο μπλε φάκελος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10/07/201916:57

Τι περιέχει ο μπλε φάκελος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

[ad_1]

Όπως έχει ήδη τονιστεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ΔΕΗ και επιπλέον η διευκόλυνση των επενδύσεων τόσο με την αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού όσο και με την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επίσης στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι ενεργειακές διασυνδέσεις και η διαχείριση των απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που έχουν τεθεί για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι:

1. Διασφάλιση επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας σε εύλογο κόστος
2. Απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ
3. Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση
4. Χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις επενδύσεις και δίνει αξία στην περιουσία μας
5. Στήριξη έργων ενεργειακών υποδομών.

Οι άμεσες προτεραιότητες για το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας περιλαμβάνουν:

1.    Άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ
2.    Αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
3.    Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
4.    Ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτύων φυσικού αερίου
5.    Επανεκκίνηση αγοράς ΑΠΕ
6. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση
7. Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης

Ενδεικτικά μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς:

– Ολοκλήρωση του 45% των κτηματολογικών χαρτών
– επικύρωση δασικών και κτηματολογικών χαρτών.

Χ. Φλ. 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα