04/04/202412:45

Τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης  του Αρχείου της Πολεοδομίας ζητάει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δ. Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος

Τη συνεργασία του Δήμου για τη βελτιστοποίηση της χρήσης  του Αρχείου της Πολεοδομίας ζητάει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δ. Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος

Τη συνεργασία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας με το Δήμο Πατρέων για την βελτιστοποίηση χρήσης του αρχείου της Πολεοδομίας από μηχανικούς διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική αλληλεπίδραση του πολίτη με τον Δήμο, ζητά με επιστολή του προς την Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος. 

Συγκεκριμένα ο κ. Καραχάλιος ζητά να χορηγηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας η βάση δεδομένων των οικοδομικών αδειών, που τηρεί το αρχείο και εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία των Οικοδομικών Αδειών (Χρονολογία, Διεύθυνση κτίσματος, Τίτλος-περιγραφή Πράξης, Επωνυμία Μηχανικού και Ιδιοκτήτη), προκειμένου να διευκολυνθεί  η αλληλεπίδραση Mηχανικών και Αρχείου και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Καραχάλιος, καθημερινά υπάρχει τεράστια ανάγκη πρόσβασης μηχανικών σε στοιχεία φακέλων Οικοδομικών Αδειών, που τηρούνται στο αρμόδιο Αρχείο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης μεγάλου ποσοστού εργασιών, όπως είναι η έκδοση/αναθεώρηση Οικοδομικών Αδειών, ο έλεγχος νομιμότητας, η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, κ.α.  Παρά την μεγάλη προσπάθεια, που γίνεται από την πλευρά των υπαλλήλων στο Αρχείο, για τη βελτίωση του χρόνου χορήγησης αντιγράφων από τους φακέλους Οικοδομικών Αδειών, παρατηρείται καθημερινά αδυναμία άμεσης απόκρισης και εξυπηρέτησης, καθώς υπάρχει δυσαναλογία στον όγκο των αιτημάτων σε σχέση με το μικρό αριθμό εργαζομένων στο Αρχείο, (συγκεκριμένα υπάρχουν μόνον τρεις μόνιμοι υπάλληλοι). 

Επιπλέον, εμπόδιο αποτελεί η μη ψηφιοποίηση του αρχείου και η απουσία μίας ανοιχτής βάσης δεδομένων των Οικοδομικών Αδειών.

Ο κ. Καραχάλιος επισημαίνει ότι στην προσπάθεια αναζήτησης παλιών Οικοδομικών Αδειών (συγκεκριμένα για αναζήτηση του αριθμού αδείας και αν υπάρχει ή όχι το περιεχόμενο του φακέλου), η μόνη επιλογή είναι ο συνωστισμός μηχανικών στην Υπηρεσία του Αρχείου, που τηρεί τη δική του «κλειστή» βάση δεδομένων, και από κοινού μηχανικοί και υπάλληλοι να αναζητούν την εκάστοτε Οικοδομική Άδεια.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουργείται επιπρόσθετη πίεση στους υπαλλήλους και να χάνεται σημαντικός χρόνος εργασίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο κυρίως αντικείμενο που είναι η χορήγηση αντιγράφων φακέλων. 

Η ύπαρξη μίας ανοικτής βάσης δεδομένων των οικοδομικών αδειών θα διευκολύνει τόσο το έργο των μηχανικών-πολιτών όσο και το έργο των λιγοστών υπαλλήλων του Αρχείου που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο εργασίας. Αυτή η διαπίστωση/αναγκαιότητα αποτελεί κοινό τόπο και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Αχαΐας όσο και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ν. Αχαΐας, με τους οποίους σε πλήρη ταύτιση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, διεκδικεί  τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων στο ζήτημα αυτό.

 «Βάσει του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α’/23.09.2020) με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας  (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ορίζεται στο Άρθρο 76, Παρ. 3, περίπτωση (ιθ) ότι πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στο διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας πράξεις χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών» αναφέρει ο κ. Καραχάλιος.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω Νόμο, που ορίζει ότι οι οικοδομικές άδειες πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται δημόσια και να είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, ο διαμοιρασμός της βάσης δεδομένων με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας των οικοδομικών αδειών δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή εργασία των μηχανικών, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική αλληλεπίδραση πολίτη με τον Δήμο. 

Είμαστε βέβαιοι για τη βούληση σας και παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά σας ώστε να υπάρξει σχετική μέριμνα για την δυνατότητα που δίνει η συνεργασία των δυο φορέων», καταλήγει ο κ. Καραχάλιος.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα