Το ΤΜΕΔΕ ισότιμο μέλος μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικογένειας
01/07/201912:26

Το ΤΜΕΔΕ ισότιμο μέλος μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικογένειας

[ad_1]

Του Κώστα Μακέδου

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμμετείχε διά του προέδρου του Κωνσταντίνου Μακέδου στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Ιουνίου στην Αμβέρσα. Το ΤΜΕΔΕ από τον Οκτώβριο του 2018 αποτελεί μέλος μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής οικογένειας. Η ισότιμη συμμετοχή του Ταμείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) ισχυροποιεί σημαντικά τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης για τους Έλληνες επιστήμονες και τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.

Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό που παρουσιάστηκε, μεταξύ των μελών του AECM το 2018 ο ανεξόφλητος όγκος εγγυήσεων αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, σε συνολικό ποσό 130,5 ευρώ, εκ των οποίων 27,8 δισ. ευρώ είναι νέες εγγυήσεις.

Επίσης, ο αριθμός των δικαιούχων των ΜΜΕ αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχεδόν 3,2 εκατομμύρια. Μάλιστα, μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας έχουν οι χώρες του Νότου και η Τουρκία λόγω του ότι το χρηματοπιστωτικό και ιδιαίτερα το τραπεζικό σύστημα των χωρών αυτών αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για χρηματοδότηση, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στη χώρα μας. Ποσοστιαία, το συνολικό χαρτοφυλάκιο των μελών του AECM σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας προέλευσής τους είναι: Τουρκία 5,69%, Ιταλία 2,03%, Γαλλία 0,95%, ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό φθάνει στο 0,56%.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του AECM, Bernhard Sagmeister, “σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2018, η οικονομία της Ευρώπης συνέχισε να αναπτύσσεται: Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας οικονομικής μεγέθυνσης για το έτος που πέρασε το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στην ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 6,6% τον Δεκέμβριο. Το τρίτο τρίμηνο του 2018, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,8% και η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% (πηγή: Eurostat).

Η πρόκληση παραμένει να διασφαλίσουμε και να κοινοποιήσουμε ότι η επιστροφή της Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη είναι προς όφελος όλων”. Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ανάδειξε την κρισιμότητα της εγγυοδοσίας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις στρατηγικές δράσεις του Ταμείου, τον μετασχηματισμό του σε ολοκληρωμένο ψηφιακό πάροχο που τον φέρνει σε θέση πρωτοπόρου αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται για τον Τεχνικό Κόσμο στην Ελλάδα μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης.

Σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία ο κ. Μακέδος σημείωσε πως: “η δυναμική που αναπτύσσεται στον Κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να ευνοήσει σημαντικά την ελληνική αγορά. Το ποσοστό των χαρτοφυλακίων του συνόλου των φορέων εγγυοδοσίας, φθάνει κατά μέσο όρο στο 0,8% του ΑΕΠ των χωρών που αντιπροσωπεύουν, ενώ το ποσοστό στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 0,24% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη της πιστοδοτικής και εγγυοδοτικής δυνατότητας του ΤΜΕΔΕ.

Το χαρτοφυλάκιό μας αν και αντιπροσωπεύει το 0,7% του συνόλου των χαρτοφυλακίων των μελών του AECM, είναι επτά φορές μεγαλύτερο από αυτό του ΕΤΕΑΝ, αποκαλύπτοντας τα ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν για το Ταμείο, προκειμένου να φθάσει στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρας μας αλλά και για να διευρύνει τον αναπτυξιακό του ρόλο στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και την οικονομική αναγέννηση στη χώρα μας”.

Μέσω του AECM δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης των ΜΜΕ, με ευνοϊκές δανειοδοτήσεις, διευκόλυνση της μόχλευσης κεφαλαίων και την παροχή δανείων, αλλά και τη μείωση του κόστους όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Όπως ανακοινώθηκε, στη Γενική Συνέλευση, ο AECM συνεργάστηκε στενότερα με την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Δημόσιων Τραπεζών (EAPB), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μακροπρόθεσμων Επενδυτών (ELTI), το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (NEFI) και την SMEunited (πρώην UEAPME) δημοσιεύοντας έγγραφα κοινών θέσεων, ιδίως όσον αφορά στον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) από το 2021 έως το 2027.

Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικά βήματα στο προβλεπόμενο πρόγραμμα InvestEU. Στόχος εξακολουθεί να είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και η στήριξη των ΜΜΕ για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ο κ.Μακέδος είναι πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα