15/04/202417:21

Τοποθέτηση του Ά αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Ηλειας κ. Λεβέντη κατά την διάρκεια της διευρυμένης Δ.Ε. της ΚΕΕΕ που συνεδριάζει στον Πύργο

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να καλωσορίσω τους συναδέλφους, μέλη της Δ.Ε. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που βρίσκονται σήμερα εδώ.

Η πραγματοποίηση της διευρυμένης αυτής συνεδρίασης στην Ηλεία, είναι ένα έμπρακτο δείγμα στήριξης στις προσπάθειες του Επιμελητηρίου μας.

Είναι μια ακόμη απόδειξη της καθοριστικής συμβολής του    Επιμελητηριακού Θεσμού στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, σε περιφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη είναι το κύριο όχημα για εθνική ανάπτυξη και ευημερία.

Είναι προϋπόθεση για την άμβλυνση των ανισοτήτων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.Ο νομός Ηλείας έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της χώρας σήμερα και στο μέλλον.

Διαθέτει προνομιακή γεωμορφολογία, περιβαλλοντικό πλούτο, μοναδικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς πόρους.

Παρουσιάζει, ωστόσο, σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας.

Υστέρηση που οφείλεται σε προβλήματα, όπως η έλλειψη μεταφορικών υποδομών, οι αδυναμίες στην παραγωγική συγκρότηση της οικονομίας, οι επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και του 2021 κ.ά.

Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ηλεία θα έχει το ρόλο που της αξίζει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα.

Χρειάζεται να στραφούμε άμεσα στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου: το οποίο θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τους πόρους της Ηλείας με έξυπνο, βιώσιμο τρόπο.

Ώστε να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Να δημιουργεί για όλους τους πολίτες – και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους – ευκαιρίες για προκοπή και ευημερία, στον τόπο τους.

Ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσει η νέα προσπάθεια είναι τώρα.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ηλεία θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πόρους από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 – 2027 και άλλα εθνικά καιευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι πόροι αυτοί παρέχουν μια ιστορική ευκαιρία για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της περιοχής.

Οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε σωστά. Με συνεκτική προσέγγιση και μακρόπνοο σχεδιασμό.

Με σαφές όραμα για το πώς θέλουμε να είναι η Ηλεία στα επόμενα 10 χρόνια.

Θέλουμε μια ανάπτυξη, στην οποία ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος του τόπου μας, θα λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που στηρίζεται σε ισχυρές τοπικές αλυσίδες αξίας, με πρωταγωνιστή τον τομέα της αγροδιατροφής.

Μιας ανάπτυξης που στηρίζεται σε ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες: στην παροχή αυθεντικών εμπειριών, στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Μιας ανάπτυξης που στηρίζεται σε σύγχρονες, εξωστρεφείς τοπικές επιχειρήσεις.

Αυτό το όραμα μπορούμε να το υπηρετήσουμε στην πράξη, αν διαχειριστούμε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι απλώς ως εργαλείο πρόσκαιρης ρευστότητας. Αλλά ως όχημα για

τον ολικό μετασχηματισμό της τοπικής μας οικονομίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων σε ενισχύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευρωπαϊκούς πόρους.

Είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε κριτήρια και διαδικασίες ένταξης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μικρής τοπικής επιχείρησης. Αλλά και μηχανισμούς υποστήριξης, ενημέρωσης και καθοδήγησης, για να καλύψουμε το έλλειμμα τεχνογνωσίας που εμποδίζει την αξιοποίηση ευκαιριών.

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις δράσεις για την προβολή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για τη διευκόλυνση της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων και της διείσδυσης

σε ξένες αγορές.

Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε σύγχρονες, οργανωμένες υποδομές επιχειρηματικότητας.

Ως Επιμελητήριο έχουμε θέσει σε προτεραιότητα τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στην

Ηλεία, ένα έργο που προωθούμε συστηματικά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα και την ορθολογική ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.

• Να προσαρμοστούμε έγκαιρα στις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και να θωρακίσουμε – αντίστοιχα – τα εισοδήματα των παραγωγών.

• Να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια, αλλά και την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων – μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής καιπρακτικών προώθησης.

Αυτό θα γίνει με:

• κίνητρα, εργαλεία χρηματοδότησης και προγράμματα κατάρτισης των νέων αγροτών

• με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής

• με ενίσχυση της τυποποίησης, της σήμανσης και της πιστοποίησης

• με οργανωμένες, ρεαλιστικές παρεμβάσεις, για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Με ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς του αγροτουρισμού,γαστρονομικού τουρισμού και ειδικότερων μορφών του, όπως είναι ο οινοτουρισμός και ο ελαιοτουρισμός.

Κυρίες και Κύριοι,

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό κεφάλαιο της Ηλείας είναι ο πολιτισμός.

Είναι η οικουμενική κληρονομιά της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και ο πλούτος των μνημείων και ιστορικών χώρων που διαθέτει.

Αυτή την μοναδική κληρονομιά, οφείλουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε με βιώσιμο τρόπο, ώστε η Ηλεία να αναδειχθεί σε κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού παγκόσμιαςεμβέλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε ως Επιμελητήριο τη δημιουργία Σχολής Ολυμπιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Αρχαία Ολυμπία – η οποία θα συνδέει την ολυμπιακή παρακαταθήκη με την σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες,τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Με τον τρόπο αυτό ο νομός μας θα ενταχθεί στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και θα μπορέσει να προσελκύσει ποιοτική ερευνητική, εκπαιδευτική, αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Ηλεία – όπως γνωρίζετε – δεν διαθέτει σήμερα πανεπιστημιακή σχολή. Είναι απαραίτητο να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα.

Αλλά και να συνδεθούμε στενότερα με τη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Περιφέρειας.

Γιατί η γνώση και η πρακτική της εφαρμογή, με την μορφή της καινοτομίας είναι το κλειδί για την ανάπτυξή του τόπου στα επόμενα χρόνια.

Η Περιφέρειά μας διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο οφείλουμε να στηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά.

Η Πάτρα μπορεί να αναδειχθεί σε ερευνητικό και τεχνολογικό κόμβο, μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων δομών και την ίδρυση νέων ερευνητικών φορέων, με συμπληρωματική δραστηριότητα.

Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό περιφερειακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί σε σύζευξη με την παραγωγική διαδικασία, στο σύνολο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότασή μας είναι η δημιουργία σύγχρονου Τεχνολογικού Πάρκου, το οποίο θα δίνει έμφαση στη διεθνή δικτύωση και στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων.

Είναι, επίσης, η ίδρυση Ειδικού Ταμείου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, όπως το πρόγραμμα INVEST EU και η ΕυρωπαϊκήΤράπεζα Επενδύσεων.

Κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι ενίσχυση των υποδομών, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της περιοχής και να αξιοποιηθούν ευκαιρίες που προκύπτουν από την γεωγραφική της θέση.

Είναι απαραίτητη η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση του τμήματος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα της Ολυμπίας Οδού, καθώς και της οδικής σύνδεσης Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.

ΕΙΝΑΙ απαραίτητη η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής ΠΑΤΡΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

ΕΙΝΑΙ άμεσα αναγκαίο  να μην μιλάνε για υποθαλάσσια στην Πάτρα και να αντιληφθούν την ανάγκη, ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας και την ενίσχυση της Περιφερειακής συνείδησης.

Θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών κρουαζιέρας στο λιμάνι του Κατακόλου, ώστε να αυξήσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την επισκεψιμότητά  του. 

Οι επενδύσεις  στο αεροδρόμιο Ανδραβίδας θα τονώσουν την τοπική οικονομία και απασχόληση όπως και η βελτίωση των συνθήκων του αεροδρομίου Επιταλιου θα ενισχύσουν την  οικονομία της περιοχής προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού εισοδήματος . 

Κυρίες και κύριοι,

Τα υλικά για να χτίσουμε το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της περιοχής μας υπάρχουν. Είναι η φύση και ο πολιτισμός μας. Είναι η θέληση και οι ικανότητες των ανθρώπων της Ηλείας.

Είναι ώρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά, για να δημιουργήσουμε το μέλλον που αξίζει και μπορεί να έχει ο τόπος μας. Η νέα γενιά, τα παιδιά μας. Να θυμηθούμε τα 3 Σ του αλησμόνητου Κωνσταντίνου Μίχαλου:

Σύνεση-Συναίνεση- Συνεργασία 

Με κατάλληλες παρεμβάσεις, με συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της αγοράς, μπορούμε ναπετύχουμε.

Σας ευχαριστώ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα