06/10/202322:44

«Βόμβα» από Ελεγκτικό Συνέδριο: Πιλοτική η απόφαση για τις συντάξεις των δικαστικών – Δεν αφορά μόνο τους 3 προσφεύγοντες

Ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις, εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνέχεια της απόφασής του για επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, στα επίπεδα πριν από το 2012. 

Απαντώντας – εμμέσως- σε αναφορές κυβερνητικών στελεχών το δικαστήριο διευκρινίζει πως η απόφαση που εξέδωσε είναι «πιλοτική» και δεν αφορά μόνο τους τρεις προσφεύγοντες, πρώην ανώτατους δικαστές.

Η ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
«Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο. Παράλληλα τονίζεται πως η πιλοτική αυτή απόφαση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει την απόφαση του Μισθοδικείου. Όπως μάλιστα υπενθυμίζει η ανακοίνωση, το Μισθοδικείο «όταν δικάζει μεταξύ άλλων διαφορές από συντάξεις δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μη δικαστικούς λειτουργούς».

Στην ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται πάντως ότι « η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο».

Τι σηματοδοτούν οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3 στον αριθμό, μία για κάθε προσφεύγοντα) δίνουν τη δικονομική δυνατότητα στους περίπου 4.000 συνταξιούχους δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να διεκδικήσουν με αιτήσεις καρμπόν την αναδρομική επιστροφή των συντάξεων τους στα επίπεδα του 2012, όπως έχουν κρίνει το Μισθοδικείο και η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Η στάση των μελών του Ελεγκτικού
 Οι τρεις αυτές υποθέσεις με πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Ιωάννη Σαρμά και εισηγητή τον Κωνσταντίνο Παραθύρα, ακολούθησαν ομόφωνα τις σκέψεις της απόφασης του Μισθοδικείου, ενώ υπάρχει μειοψηφία ως προς το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Συγκεκριμένα, τρία μέλη του δικαστηρίου (ο πρόεδρος Ιωάννης Σαρμάς, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και η σύμβουλος Θεολογία Γναρδέλλη) εξέφρασαν τη άποψη ότι η εφαρμογή των εν λόγω επίμαχων αποφάσεων πρέπει να αρχίσει ένα έτος και πλέον μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, έτσι ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο στην κυβέρνηση για «να δυνηθεί ο νομοθέτης, επανεκτιμώντας τα δημοσιονομικά δεδομένα, να ανεύρει τρόπο συμμόρφωσης με τα κριθέντα, ως προς τις αναδρομικές αξιώσεις» των συνταξιούχων δικαστών. Φυσικά η άποψη της πλειοψηφίας των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπερισχύει της μειοψηφίας των τριών δικαστών.

 Η Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-Πολιτείας για επανακανονισμό τής σύνταξης των τριών πρώην δικαστικών λειτουργών, που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, διότι όφειλε η διοίκηση-Πολιτεία να υπολογίσει τη σύνταξή τους μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες από το Μισθοδικείο ως αντισυνταγματικές σχετικές διατάξεις του νόμου 4387/2016, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

 Δηλαδή, κατά την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοστέες για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων των πρώην δικαστών, εισαγγελέων και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είναι οι προϊσχύσασες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016). Δηλαδή, οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012, με άλλα λόγια προ του καθεστώτος που είχε διαμορφωθεί πριν το νόμο 4093/2012.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα