07/05/202110:10

Εκδώστε τα Πιστοποιητικά του Δήμου Ζαχάρως από το σπίτι σας

Ο Δήμος Ζαχάρως εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή με δύο νέες εφαρμογές, την νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτημάτων  και την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών.                    

Ψηφιακή Έκδοση Πιστοποιητικών Δήμου Ζαχάρως με τη χρήση των κωδικών του πολίτη στο TAXISnet.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου μας να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο TAXISnet.

Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω του site του Δήμου www.zacharo.gr, στην αρχική σελίδα, στο κουμπί Σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σε διάστημα ενός έτους προγραμματίζουμε να είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή το σύνολο των ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που προσφέρει ο Δήμος.

Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων κάθε δημότης κάνει αίτηση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Εισέρχεστε στο σύστημα με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Αφού διαβάσετε το κείμενο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Από τις αιτήσεις που εμφανίζονται επιλέγετε την/τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν, τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με αστερίσκο.

Συμπληρώστε τα απαραίτητα κατά περίπτωση πεδία και επισυνάπτεται τα σχετικά έγγραφα εφόσον χρειάζεται.

Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ».

Εκτύπωση Αίτησης.

Νέα Εφαρμογή «Γραφείο Δημότη – Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας Πολιτών»

Ο Δήμος Ζαχάρως, στο πλαίσιο εφαρμογής νέων τρόπων  επικοινωνίας  ειδικά για την αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, κατάφερε να προχωρήσει στη προμήθεια  ολοκληρωμένων διαδικτυακών εφαρμογών, η χρήση των οποίων διευκολύνει την εξ αποστάσεως  διαχείριση αλληλογραφίας, έκδοση πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας κλπ. Με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας , αποφεύγεται η συνάθροιση πολιτών και υπαλλήλων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Η Εφαρμογή Γραφείο Δημότη, διαχειρίζεται καθημερινά αιτήματα δημοτών τα οποία ομαδοποιεί, οργανώνει και προωθεί στις ανάλογες υπηρεσίες ενώ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους. Το Γραφείο Δημότη, βοηθάει στην κατανόηση των αναγκών των δημοτών, την ταξινόμηση και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την απόκτηση συνέπειας. Συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, για τον Δήμο. Παράλληλα διευκολύνει την «Εσωτερική Επικοινωνία» μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου.

Την διαδικτυακή έκδοση της Εφαρμογής, μπορείτε να την προσπελάσετε μέσα από τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δήμου www.zacharo.gr, στην αρχική σελίδα, στο κουμπί Σύστημα υποβολής αιτημάτων καθημερινότητας.

Σύντομα θα ακολουθήσει και η Mobile έκδοση της Εφαρμογής.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα